Waarom werken sommig verandertrajecten wel en andere niet. In de afgelopen decennia is er zoveel ervaring opgedaan, gepubliceerd en onderzocht. De Amerikaanse onderzoeker John Norcross bijvoorbeeld, heeft dertig jaar lang alles wat te maken heeft met gedragsverandering onderzocht. Hij kwam er op uit dat elke verandering steevast in fasen verloopt. Er zijn dus geen stappen die overgeslagen kunnen worden en daar gaat het ook vaak mis. 

-De eerste stap is dat je moet willen veranderen, dat je er psychologisch klaar voor bent. Hiervoor zul je eerst positieve emoties moeten mobiliseren.

-De tweede stap is dat je goed moet weten wat je wilt bereiken en dit doel zo concreet mogelijk moet gaan benoemen.

-De derde stap is versneld in actie komen. Niet twijfelen of uitstellen, maar aan de slag.

-De vierde stap is doorzetten.

Het is van belang om de verandering vast te houden. Het klinkt heel simpel en vanzelfsprekend, maar helaas worden gestelde doelen ook vaak weer losgelaten.

Veranderen duurt minimaal 90 dagen

Norcross ontdekte ook dat echte gedragsverandering bij mensen ongeveer 90 dagen nodig heeft om te beklijven. Dit heeft te maken met het creëren van nieuwe paadjes in je hersenen. Het duurt een paar maanden voordat dit proces zich heeft voltrokken.

Wil je echte gedragsverandering in teams, dan zul je met deze gegevens rekening moeten houden.

De teamverandertrajecten die ik aanbied baseren zich o.a. ook op deze principes. Na de kennismaking met het team doe ik een kick-off waarin we inventariseren wat er goed gaat en wat niet en waar het team naar toe wil. Het team beslist uiteindelijk zelf  of ze het verandertraject zien zitten en of ze doorgaan. Intrinsieke motivatie is een voorwaarde voor een succesvol traject. Aansluitend op de wetenschap dat echt veranderen minimaal drie maanden kost, duurt een verandertraject met mij circa 5 maanden waarin we gezamenlijk in 5 a 6 dagdelen werken aan de eerder geformuleerde doelen. Met als eindresultaat een team met mensen die echt samenwerken, de verantwoordelijkheid pakken en weer bruisen van energie.

 

© 2024 Alves Advies • ontwerp door Sjeep Vormgeving • realisatie door Profi-Web