Herken je dit?

Soms zijn er binnen een team kleine eilandjes waarin een ieder voor zich aan het werk is, goed zijn best doet, maar echte verbinding met de anderen ontbreekt. Misschien wordt er veel gemopperd, maar neemt niemand echt de verantwoordelijkheid om de ergernissen of niet werkende strategieën te veranderen.

 

Hoe worden wij een team?

Met een teamcoachingstraject kijken we welk gedrag bijdraagt aan de vastgestelde doelen en welke gedragspatronen hinderen. Even afstand nemen van de waan van de dag en reflecteren op wat nu wel en niet werkt in de werkwijze van jullie team.

In  5 tot 6 sessies formuleren we de vraag en gaan we aan het werk d.m.v. (communicatie)training, oefeningen en verrassende opdrachten. Alle teamleden worden uitgedaagd om uit de comfortzone te stappen en vaste patronen te doorbreken.

 

Samen bereiken we meer

  • Consensus over wat we als team te doen hebben met elkaar

  • De kernwaarden van het team zijn helder en fungeren als richtingaanwijzer

  • Er is duidelijkheid over taakverdeling

  • Overlegvormen die efficiënt zijn

  • Meer inspiratie en positieve energie

  • Wederzijds respect

  • Kennis van elkaars kwaliteiten en valkuilen

  • Teamleden geven elkaar feedback op een constructieve manier.

  • Meer rendement

© 2024 Alves Advies • ontwerp door Sjeep Vormgeving • realisatie door Profi-Web